ISPM 15 -standardi

ISPM 15 on vuonna 2002 määritelty standardi eri maiden välillä kulkevien puisten pakkaus- ja kuljetusmateriaalien käytöstä. Standardin mukaan kaikki 6 mm paksumpi puumateriaali tulee olla joko lämpökäsitelty tai kemiallisesti käsitelty.

ISPM 15-standardi on asetettu estämään tuholaisten ja kasvitautien leviämistä maasta toiseen puisen pakkaus- ja kuljetusmateriaalin mukana. Levinneet tuholaiset voivat aiheuttaa laajojenkin metsäalueiden puiden saastumiseen ja tämän myötä metsän kaatamiseen.

Kunkin maan tulli tarkastaa ISPM 15-standardin mukaisten tuontivaatimusten täyttymisen.

Sertifikaatin täyttävä puumateriaali merkitään leimalla, jossa on tähkän näköinen logo, ISO-standardin mukainen maakoodi, merkin käyttäjän tunnus sekä puun käsittelytapa.

ISPM15 tulee sanoista "International Standards For Phytosanitary Measures No. 15"

Mitä ISPM-15 standardi koskee?

  • Havu- ja lehtipuusta tehtyä puista pakkausmateriaalia

  • Puista pakkausmateriaalia, kuten lavoja, alustoja, kehikoita, laatikoita, tynnyreitä ja kuormien tuentaan käytettäviä puita

  • Purilaita (vaneriteollisuudessa jäävä sydänpuu)

  • Uutta että käytettyä pakkausmateriaalia

Standardin mukainen puun käsittely

ISPM-15 leiman voi lisätä vaatimusten mukaan käsitellylle puulle. Puu voidaan käsitellä lämpökäsittelyllä tai kemiallisesti. Käsittelymerkinnät tulee tehdä standardin mukaisesti.

Lämpökäsittelyssä puuta kuumennetaan kunnes sen sisäkerrokset saavuttavat vähintään 56 celsiusasteen lämpötilan puolen tunnin ajaksi. Nämä lavat saavat IPPC:n leiman, joka merkitään kirjaimilla ”HT”. 

Kemiallisessa käsittelyssä puuta käsitellään metyylibromidilla. Kemiallisesti käsitelty puu merkitään kirjaimilla ”MB” (metyylibromidi-kaasutus) tai ”DH” (Dielectric heating). Suomessa tämä kemiallinen käsittely on kielletty, koska metyylibromidi luokitellaan myrkylliseksi ja otsonikerrosta tuhoavaksi.

IPPC

ISPM 15 -standardista päättää IPPC (International Plant Protection Convention), joka on YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n vuonna 1952 perustama kansainvälinen yhteenliittymä.

ISPM-15 maat

ISPM 15 -standardia käyttää tällä hetkellä 163 eri maata ympäri maailmaa. EU-maat ovat ottaneet standardin mukaiset tuontivaatimukset käyttöön jo 2005. EU-maiden sisäisessä tavaraliikenteessä käytettävien puupakkausten ei tarvitse olla käsiteltyjä, lukuunottamatta Portugalia.

EU:n ulkopuolisiin maihin vietäessä puisen pakkaus- ja kuljetusmateriaalin tulee olla kuoretonta, käsiteltyä sekä merkitty standardien mukaisella IPPC:n merkinnällä.

IPPC ylläpitää listausta standardin käyttöönottaneista maista

Lisätietoja standardista Ruokaviraston sivuilla suomeksi ja FAO:n sivuilla englanniksi

Rakennepalvelu Jurva Rinne ja ISPM 15 -sertifikaatti

 

Kaikki valmistamamme puutavara on lämpökäsiteltyä ja kuoretonta, joten se täyttää ISPM 15-standardin asettamat vaatimukset. Tuotteissamme on viralliset ISPM 15 -leimat.